Zarabiaj dodatkowe pieniądze

Polecaj Money2Money, a otrzymasz dodatkowe korzyści:

15% – premia liczona od wynagrodzenia z tytułu Prowizji, uzyskanego przez innych partnerów programu M2M, którzy zarejestrowali się do programu M2M z poleceń Partnerów zarejestrowanych w programie M2M z bezpośredniego polecenia danego Partnera. Polecenie rozumiane jest jako rejestracja nowego Partnera poprzez link z unikalnym ID Partnera polecajacego. Minimalny próg naliczenia premii specjalnej Polecaj Money2Money to łączny obrót poleconych partnerów na poziomie minimum 10000 PLN. Partnerzy polecający i poleceni nie podlegają Premii na Start. 10% – premia liczona od wynagrodzenia z tytułu Prowizji, uzyskanego przez innych partnerów programu M2M, którzy zarejestrowali się do programu M2M z poleceń Partnerów zarejestrowanych w programie M2M z bezpośredniego polecenia danego Partnera. Polecenie rozumiane jest jako rejestracja nowego Partnera poprzez link z unikalnym ID Partnera polecajacego. Minimalny próg naliczenia premii specjalnej Polecaj Money2Money to łączny obrót poleconych partnerów na poziomie minimum 5000 PLN. Partnerzy polecający i poleceni nie podlegają Premii na Start. 5% – premia liczona od wynagrodzenia z tytułu Prowizji, uzyskanego przez innych partnerów programu M2M, którzy zarejestrowali się do programu M2M z poleceń Partnerów zarejestrowanych w programie M2M z bezpośredniego polecenia danego Partnera. Polecenie rozumiane jest jako rejestracja nowego Partnera poprzez link z unikalnym ID Partnera polecajacego. Minimalny próg naliczenia premii specjalnej Polecaj Money2Money to łączny obrót poleconych partnerów na poziomie minimum 1500 PLN. Partnerzy polecający i poleceni nie podlegają Premii na Start. Dzięki tym premiom polecona przez Ciebie osoba będzie miała dodatkową motywację do zarobku, a więc do generowania prowizji dla Ciebie.

Im więcej partnerów pozyskasz, tym więcej zarobisz !

Dodaj komentarz